Pierderi tehnologice

Cheltuieli deductibile (efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile) sunt si „pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu”.
Pentru determinarea corecta normei de consum, trebuie intocmita fisa tehnologica pe fiecare produs in parte, care cuprinde denumirea produsului, carecteristicile acestuia (spre exemplu, daca este vorba de produse din carne: cu os, fara os, procentul de grasime, animalul de provenienta etc), fazele (operatiile) de prelucrare (taiere, tocare, topire), eventual utilajele utilizate pentru realizarea operatiilor respective, consumurile pe o unitate de produs specifice fiecarei faze, pierderile care pot aparea in timpul prelucrarii.

Rezulta, asadar, ca pierderile tehnologice (pierderile firesti) trebuie foarte bine fundamentate, justificate, intrucit, fiind cuprinse in norma de consum specifica fiecarui produs, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Trebuie acordata o atentie maxima stabilirii cauzelor care au generat pierderi (neglijenta, sustrageri, imputabile unor persoane), respectiv cauzelor care au determinat pierderi tehnologice superioare fata de cele stabilete prin norma de consum, deoarece pierderile care nu sunt generate de procesele prezentate in citat nu sunt consderate perisabilitati in sensul normelor.

In ceea ce priveste pierderile tehonologice care depasesc norma trebuie analizate prin prisma cauzelor acestora.
Nu constutuie perisabilitati „pierderile incluse in normele de consum tehnologic, precum si cele produse prin neglijenta, sustrageri si cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta majora.”
Daca pierderile sunt produse in timpul operatiunilor de :trasport, manipulare, depozitare, desfacere si sunt determinate de cauze naturale, neimputabile, atunci pierderile respective pot fi considerate perisabilitati.

Share this content: