Știri Mira Info

Iunie 2018


 • Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţiicu răspundere limitată

1. Alegerea si rezervarea denumirii entitatii
2. Alocarea unui spatiu drept sediu social;
3. Intocmirea actului constitutiv;
4.Depunerea capitalului social in contul bancar deschis (minim 200 lei);
5.Cerere de inregistrare (formular ONRC);
6. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala (formular ONRC);
7. Anexa 2 privind investitia straina (formular ONRC) – dupa caz;
8. Declaratie-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte:
– PJ nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
– PJ indeplineste conditiile de functionare in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii – dupa caz.
9.Declaratia ca persoana are calitatea de asociat unic intr-un singur SRL sau ca SRL-ul cu asociat unic nu este asociat unic intr-un alt SRL;
10.Cererea catre ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia fiscala competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta;
11.Declaratiile fondatorilor/administratorilor/cenzorilor din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati +CI ;
12.Actele de identitate ale asociatilor si administratorului


Mai 2018


 • Dividend

– o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
– o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social;
– o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica;
– o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
– o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social;
– o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;
– o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare.

 • S.R.L. – D.

Se acordă persoanelor care nu au mai fost asociaţi sau acţionari într-o întreprindere.
Inmatricularea acestor societatii în registrul comerţului este scutită de plata tuturor taxelor şi tarifelor, inclusiv a tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a şi a operaţiunilor prealabile înregistrării, ca verificarea disponibilităţii şi rezervării firmei.

 • Arabia Saudită a anunțat data de la care femeile vor putea conduce mașini

Țara era singura din lume cu o astfel de interdicție

Femeile din Arabia Saudită vor putea să conducă mașini începând cu 24 iunie, potrivit unui comunicat al guvernului publicat marți și citat de AFP. Regele Salman a decis în septembrie 2017 să ridice interdicția prin care femeile nu aveau voie să conducă mașini, în cadrul unei noi politici inspirate de tânărul prinț moștenitor Mohammed bin Salman. La început de an, în orașul Jeddah s-a organizat și un salon auto pentru femei, lucru de neimaginat acum câțiva ani în țara ultra-conservatoare.


Aprilie 2018


 • Taxa pe Valoarea Adaugata PLAFOANE 2018

1. PLATITOR DE TVA – Aplicabil din data de 01.04.2018
Cifra de Afaceri > 88.500 eur = 300.000 lei

2. Trecere de la TVA LA INCASARE la TVA NORMAL
Cifra de Afaceri > 2.250.000 lei

3. Trecere de la TVA TRIMESTRIAL la TVA LUNAR
Cifra de Afaceri > 100.000 eur ( curs BNR 31.12.2017
4.6597 lei/ eur = 465.970 lei )

4. Achizitii intracomunitare de bunuri
Plafon de scutire de 10.000 eur = 34.000 lei

 • Termenele de inregistrare in Revisal valabile din 01.04.2018

Link, Infografic: Contzilla.ro

 • Start-up Nation 2018

Accesați linkul: Start-up Nation 2018

Art 35. al (2) Acționarii și angajații unei societăți au dreptul să se informeze în legătură cu situațiile financiare anuale (bilant) la sediul social al societății sau al societății-mamă, fără nicio discriminare.

 • ANAF va pune la dispozitie noutatile legislative

Accesați linkul pentru a vizualiza noutățile legislative: Anaf.ro

 • Din legea contabilitatii

Art 35. al (2) Acționarii și angajații unei societăți au dreptul să se informeze în legătură cu situațiile financiare anuale (bilant) la sediul social al societății sau al societății-mamă, fără nicio discriminare.

 • Unde este stipulat ca administratorul raspunde pentru „tot” ?

Legea contabilității nr. 82/1991

Art 10 1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1
alin. (1) – (4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația
gestionării entității respective.

Si raspunderea contabilului ?
.
Art.6 al (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea
persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.


Martie 2018


 • Cine ramane ca si MICROINTEPRINDERE in 2018 ?

Plafonul de TVA, pentru PFA , pentru trecerea de la norma de venit la sistemul real este VENITUL BRUT anual mai mare de 100.000 eur calculat la cursul de la 31.12.2017 comunicat de BNR 1eur=4.6597 lei

• Taxa pe Valoarea Adaugata PLAFOANE 2018

1. PLATITOR DE TVA – Aplicabil din data de 01.04.2018
Cifra de Afaceri > 88.500 eur = 300.000 lei

2. Trecere de la TVA LA INCASARE la TVA NORMAL
Cifra de Afaceri > 2.250.000 lei

3. Trecere de la TVA TRIMESTRIAL la TVA LUNAR
Cifra de Afaceri > 100.000 eur ( curs BNR 31.12.2017
4.6597 lei/ eur = 465.970 lei )

4. Achizitii intracomunitare de bunuri
Plafon de scutire de 10.000 eur = 34.000 lei


• Lista conturilor de venituri ale bugetului de stat unde se incaseaza TVA

– “Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica plata defalcata a TVA conform OG 23/2017 achita obligatiile fiscale reprezentand TVA datorata bugetului de stat, din contul de TVA deschis la institutiile de credit/unitatea Trezoreriei Statului in conturile 20A100101 (TVA incasata pentru operatiuni interne) si 20A100102 (TVA incasata pentru importul de bunuri) utilizand cod IBAN beneficiar care sa contina in structura sa sirul de caractere „TVA”.

– Plata obligatiilor fiscale reprezentand TVA datorata de persoanele impozabile inregistare in scopuri de TVA, care nu sunt obligate sau nu opteaza pentru plata defalcata a TVA se efectueaza tot in conturile mentionate utilizand cod IBAN beneficiar care sa contina in structura sa sirul de caractere „TVA”.


• Case de marcat cu jurnal electronic, de cand sunt obligatorii?

– Entitatile mijlocii si mari trebuie sa faca aceasta schimbare pana la data de 1 iunie 2018;
– Entitatile mici trebuie sa faca aceasta schimbare pana la data de 1 august 2018;


• Cum se depune declaratia 700 pentru modificarea vectorului fiscal? O descarc, dar nu gasesc rubrica cu semnatura electronica. Se depune fara semnatura electronica?

Răspuns ANAF:

Mentionam ca pentru modificarea vectorului fiscal in prezent se depune, ca si pan acum, formularul 010. Formularul 700 „Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal” se va depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Internetului, astfel ca va fi necesar sa fie semnat electronic cu un certificat digital calificat. Colegii nostri lucreaza la realizarea formularului in format PDF inteligent.

Share this content: