Care sunt Entitățile Micro, Mici, Mijlocii și Mari în funcție de cifra de afaceri

Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 350 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților şi care nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

Entitățile mijlocii şi mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50

 

Share this content: