Obligatiile particulare ale utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale

Obligatiile particulare ale utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale
Separat de toate aspectele reglementate de Ordonanta 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza case de marcat fiscale privind emiterea bonurilor si intocmirea documentelor justificative, contribuabilii au obligatii reglementate prin actul normativ privind atat logistica (aparatele fiscale, consumabile), cat si de a incheia contracte de service si furnizare consumabile numai cu furnizori autorizati.
ATENTIE! Nerespectarea acestor prevederi este sanctionata contraventional cu 50.000 lei. 
OG 28/1999 Art. 4 alin. 12 lit. a
(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati:
a) sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta si sa asigure arhivarea datelor;
c) sa solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unitatii acreditate completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;
d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continand clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori si sa asigure arhivarea datelor.
Art. 10
Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
j) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);
Art. 11
(1) Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza cu amenda aplicata operatorilor economici, dupa cum urmeaza:
c) cele prevazute la art. 10 lit. j), k), n) si r), cu amenda in cuantum de 50.000 lei.
 Sursa: CECCAR Filiala Suceava

Partajează acest conținut:

Avatar Mira

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.