De la anul, PFA vor plăti contribuții la pensii și sănătate raportate la salariul minim

ontribuțiile la pensii (CAS) și cele la sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili ce obțin venituri din activități independente vor fi raportate la un salariu minim pe economie, de la 1 ianuarie 2018, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. În același, CAS va putea fi stabilită, prin opțiune, și la un nivel superior salariului minim.

Astfel, PFA și celelalte persoane care desfășoară activități independente (titulari de întreprinderi individuale sau familiale ori persoane ce exercită profesii liberale) vor datora contribuția la pensii în următoarele condiții:

  • dacă nu realizează venituri din pensii, pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii;
  • dacă nu sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar).

Contribuţia va fi stabilită la un venit ales de către contribuabil, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, care va fi, cel mai probabil, de 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Totodată, CAS va avea o cotă de 25%, față de 10,5% sau 26,3%, conform opțiunii, cum este în prezent.

În ceea ce privește persoanele fizice care realizează venituri lunare din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţară, acestea nu vor avea obligaţia să plătească CAS, însă vor putea opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei.

Cât despre contribuția la sănătate, aceasta va avea o cotă de 10%, față de 5,5%, cât este acum, și va fi datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și nu se află în una dintre următoarele situații:

  • se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri.

Și în cazul CASS, baza lunară de calcul va fi salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.

Notă: În forma inițială a proiectului de OUG, promovată de Ministerul de Finanțe, era prevăzut ca PFA să nu datoreze CAS și CASS atât timp cât este și salariată, în același timp. Totuși, măsura nu se mai regăsește în forma finală a documentului, publicată în Monitor.

Sursa: Avocanet.ro

Share this content: