Impozitul pe profit şi cele referitoare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor se modifică

Începând cu 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la impozitul pe profit şi cele referitoare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor se modifică după cum urmează:

Impozitul pe profit

– A fost introdus un nou capitol – Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, norme care transpun prevederile Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne. Astfel, au fost stabilite reguli noi cu privire la:
a) Limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.
b) Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică desfăşurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare.
c) Regulă generală antiabuz.
d) Reguli privind societăţile străine controlate.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

– A fost crescut plafonul până la care persoanele juridice române sunt obligate la plata acestui impozit, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.
– Au fost eliminate restricţiile privind eligibilitatea unor persoane juridice de a plăti acest impozit. Astfel, obţinerea de venituri din consultanţă şi management (în orice proporţie) nu mai constituie un obstacol pentru a plăti acest impozit, societăţile din domeniile: bancar, asigurări, jocuri de noroc, explorare zăcăminte petroliere şi gaze naturale, fiind eligibile şi ele pentru acest sistem de impozitare (cu condiţia ca veniturile să fie sub 1.000.000 euro/an).
– A fost eliminată posibilitatea de a opta pentru plata impozitului pe profit în situaţia în care capitalul social depăşeşte 45.000 lei.
– Cotele de impozitare au rămas aceleaşi: 1% (dacă există salariaţi), respectiv 3% (fără salariaţi) aplicate la volumul veniturilor.

Share this content: