Început de an 2018

Ca în fiecare început de an, acum odată cu primele zile din 2018, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și, sper eu, cu mai puține modificări legislative. La fel am scris la început de 2017, însă speranța mea că anul va fi unul cu mai puține modificări legislative a fost una ce a rămas la categoria veșnice speranțe. Dimpotrivă anul 2017 a fost anul unor modificări radicale în materie fiscală, ajungându-se până la a se vorbi despre o așa zisă “revoluție fiscală”. În opinia mea a fost nu o revoluție ci un masacru. A fost anul în care impactul asupra mediului de afaceri, asupra contribuabililor, a fost efectiv ignorat, studiile de impact sau consultările publice fiind în cel mai fericit caz mimate de dragul de a spune că se respectă și punctul lor de vedere.

De aceea, vă propun să reluăm puțin datele despre începutul de an așa cum suntem obișnuiți noi contabilii.

Despre ce se modifică în codul fiscal am scris încă din faza de proiect al acestui în acest articol.


Înregistrarea vectorului fiscal
Din ianuarie orice declarație ce modifică vectorul fiscal se poate depune on-line, prin formularul 700 aprobat prin OPANAF 2372/2017.

Orice modificare a vectorului fiscal ce va fi efectuată prin acest formular se va realiza prin depunerea sa exclusiv on-line.

Acesta “înlocuiește” vechile formulare 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040 și 070. De fapt e impropriu spus că le înlocuiește. E un formular ce le conține pe toate acestea. E forma de depunere on-line a acestora.

Dacă depuneați 010 acum la editarea 700 se va selecta la fel că se editează în contul formularului 010, dacă depuneați 070 veți selecta că editați formularul 700 în contul formularului 070.


Cursul EUR la 31 decembrie 2017 a fost 4,6597lei/EUR.

Acesta este cursul:
– la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută, ce au rămas în sold la finele anului
– cursul ce se va utiliza pentru încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau de impozit pe profit în anul 2018.
– cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data de 31/12 adică tot 4,6597  lei/EUR în acest an, deși normal s-ar lua în considerare cursul stabilit în 30/12, dar pentru că ziua de 31 e zi nelucrătoare se menține același curs stabilit în 29/12 pentru data de 30/12.


Din acest an declarațiile fiscale depuse de către persoane juridice se vor depune doar on-line.

Persoanele fizice pot depune declarații și fără a deține certificat fiscal valabil direct pe siteul ANAF.


Dacă la 31/12/2017 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la 465.970 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2017, atunci perioada fiscală pentru TVA, în 2018, va fi trimestrul. Dacă depuneați decont de TVA trimestrial veți depune în continuare la fel, altfel, dacă depuneați lunar, va trebui să depuneți 700, completând în el 010 sau 070, după caz, pentru actualizarea vectorului fiscal.

Nu uitați de formularul 094. Acesta se va depune de către toți ce sunt înregistrați în scopuri de TVA în România, depun decont trimestrial, au cifră de afaceri pentru TVA de până la 100.000 EUR și nu au realizat AIC de bunuri în anul 2017.  Repet ceea ce am scris și în anii anteriori: un formular mai inutil nu am văzut – fiscul nu are o evidență clară a acestuia, nu poate să spună dacă a fost depus sau nu de către o firmă.

Și iarăși ajung să repet până mă plictisesc de asta: nu înțeleg sincer de ce îl mai cer! Pur și simplu nu pricep.

Atenție! Când vine vorba de TVA, cifra de afaceri nu este cea contabilă, deși sunt cazuri în care cele două coincid. E vorba de cifra de afaceri de la art.310 CF (în noul cod fiscal).

Cei care utilizează SAGA și care au în ecranul de configurare bifă la trimestru pentru TVA și depășesc acest plafon de 100,000 EUR al cifrei de afaceri pentru TVA au și un mesaj informativ în acest sens că trebuie să-și schimbe perioada fiscală.


În anul 2018 este posibil să se modifice și plafonul de înregistrare în scopuri de TVA de la 220,000 lei la 300,000 lei pentru că România a obținut o derogare în acest sens de la UE, dar derogarea nu este încă transpusă în legislația națională.

Anul trecut să spuneam să nu uitați de schimbarea cotei de TVA. Nu mai este cazul. Nu există nici o modificare a cotei de TVA și cred că și intenția de a deveni 18% va rămâne la stadiu de intenție.


Între timp, în 2017, a apărut și aberația legislativă numită TVA split despre care am scris aici în forma inițială.

Acum, la final de an, a apărut legea de aprobare și modificare a OUG 23/2017 care introduce acest sistem de plată defalcată a TVA.

Sunt obligați la aplicarea acestui sistem doar firmele care au datorii restante la 31/12/2017, mai mari de 5000 lei dacă sunt contribuabili mici, 10000 lei dacă sunt contribuabili mijlocii sau 15000 lei dacă sunt contribuabili mari și dacă nu și le achită până la 31/01/2018. Ori dacă sunt firme aflate în insolvență. În acest caz aceste firme vor fi obligate să aplice sistemul de plată defalcată a TVA.

Restul plătitor de TVA sunt obligați indirect – dacă o firmă ce nu aplică acest sistem are relații cu una ce aplică sistemul, atunci și firma care nu aplică este obligată să-i facă plata defalcat.


Dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și în evidența dumneavoastră contabilă sumele ce compun baza de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt la data de 31/12/2016 mai mici de 1.000.000 EUR, adică 4,659,700 lei și dacă nici nu vă încadrați la excepții, veți trece, în 2018 de la 1 ianuarie, la impozit pe venit microîntreprinderi.

Cum calculați? Foarte pe scurt cam așa:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societăţile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 765 și 765, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial). Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit.

Proiectul de modificare a codului fiscal ce conține această prevedere a suferit unele modificări în parlament și dacă se va adopta în forma modificată de parlament acest impozit poate fi opțional pentru anumite categorii de firme: cele care au capital social de minim 45,000 lei și minim 2 salariați.

Până la data articolului nu știu să se fi publicat legea de aprobare cu aceste modificări propuse a fi aduse OUG 79/2017.


În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mică de 220.000 lei la data de 31/12/2017, atunci, la 30 iunie, sperând că se va menține același criteriu de până acum, nu veți avea obligația de a întocmi și depune raportare semestrială.


Dacă cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2018, veți putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare.
Iar dacă această cifră de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 220.000 lei veți putea ieși de la TVA. Dar în această situație nu trebuie să uitați de ajustările necesare la TVA. Atenție la ajustări. Prin OUG 84/2016 s-a schimbat modul de calcul al ajustării TVA în unele situații.


Începând cu  2017 dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA nu mai este necesară înscrierea în ROI pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri sau pentru a efectua/primi servicii pentru care anterior era necesară înregistrarea.

Dacă sunteți neînregistrat în scopuri de TVA în România și doriți sau sunteți obligați să vă înregistrați pentru AIC, va fi suficient să obțineți codul de TVA special fără a solicita și înscrierea în ROI.


Începând cu anul 2017 nu veți mai depune, temporar, D392 sau 393. Depunerea acestora este suspendată până în 2019 inclusiv. Să sperăm că se va renunța la ele.


D112 se va modifica mai mult ca sigur la finele lunii ianuarie, începutul lunii februarie așadar nu vă grăbiți în februarie cu depunerea acesteia.


Impozitul pe dividendele distribuie și plătite începând cu 1 ianuarie 2018 va fi tot 5% și în 2018.

Legat de CASS pentru veniturile din dividende:

Veți datora CASS pentru acest tip de venituri, prin decizie emisă de ANAF, pentru anul 2017 în procent de 5,5% dacă în 2017 nu ați obținut și venituri din salarii.

Totodată dacă în anul 2017 aveți venituri cumulate din dividende, dobânzi bancare, plasamente financiare, activități independente – în sumă mai mare de echivalentul a 12 salarii minime – adică 22800 lei, atunci, ca persoană (nu firma, nu plătitorul de dividende, dobânzi sau mai știu eu cine) – ca persoană ce a beneficiat de acele venituri aveți obligația de a depune la fisc declarația 600 și veți achita în 2018 CASS de 10% din plafonul de 22800 lei. Adică veți achita 2280 lei cu titlu de CASS în patru rate egale – 570 lei/trimestru.

ATENȚIE! CASS nu se reține la sursă pentru aceste venituri.

D100 o veți depune până pe 25 ianuarie pentru decembrie sau trimestrul 4 al anului 2017, numai dacă aveți de declarat altceva decât impozit pe profit. În niciun caz să nu declarați impozit pe profit în D100 acum. Vă va da eroare în recipisa generată de ANAF.


Plătitorii de impozit pe profit vor depune exclusiv D101 pentru acest impozit până la 25 februarie în cazul ONG-urilor, celor ce obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor și/sau plantelor tehnice și până la 25 martie cel târziu de către ceilalți.

Dacă sunteți ONG, modul de calcul al impozitului pe profit îl găsiți aici. Atenție! Declararea impozitului pe profit este obligatorie pentru aceste entități. Ele nu sunt scutite, ca entități de acest impozit, ci doar unele din veniturile obținute.

Mai am o remarcă legată de declararea de către asociațiile non-profit a impozitului pe profit, de fapt, mai corect spus, e legată de depunerea D101 – această declarație se va depune de către toate asociațiile non-profit, indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă sau dublă. Deci vor depune și asociațiile de proprietari de exemplu ce conduc evidența în partidă simplă, dar și ONG-urile ce conduc evidență în partidă dublă.

În D101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Legat de ONG-uri – în 2018 avem reglementări contabile OMFP 3103/2017 ce înlocuiește OMPF 1969/2007, reglementări noi, aplicabile de la 01/01/2018.


D101 urmează să fie introdusă în formatul nou în program în perioada următoare. Aceasta are unele modificări de formă


Bilanțul este momentan în fază de proiect. Probabil va apărea în forma lui finală zilele acestea. Dacă nu aveți scaner, ar fi recomandat să vă achiziționați de pe acum, pentru că se menține obligația scanării documentelor anexă la acesta. Nu uitați să verificați recipisa rezultată după depunerea bilanțului, indiferent că e depunere on-line sau la ghișeu, pentru a evita orice surprize neplăcute legate de o eventuală nevalidare a acestuia din varii motive.
Sfaturile legate de raportarea semestrială, postate aici sunt valabile și pentru bilanțul anual.
Nu uitați: începând cu acest an dacă depuneți mai multe seturi de situații financiare riscați o amendă contravențională, de aceea atenție la completarea lor și la ceea ce depuneți.

Termenul de depunere – 30 mai 2018. Dacă nu ați avut activitate de la înființare și până la 31/12/2017, depuneți declarația de inactivitate până la data de 01/03/2018 inclusiv. Declarația de inactivitate e tot una ce se completează și se depune on-line.

Atenție! Pentru unele cazuri există și obligația auditării situațiilor financiare. Vedeți criteriile din ordin.

Dacă societatea comercială are ca acționar majoritar statul trebuie să depună situații financiare similar entităților mari indiferent în ce criteriu de mărime s-ar încadra.


Salariul mediu brut pe economie, pentru 2018, va fi cel mai probabil 4162 lei. Acesta este un indicator important, în funcție de acesta fiind calculate indemnizațiile de concediu medical, limita pentru calculul CAS, ajutorul de deces.


Impozitul pe venit aplicat asupra diverselor venituri realizate de persoanele fizice este de 10% din acest an. O excepție este la veniturile din drepturi de autor pentru care nu se optează la plata impozitului final, caz în care impozitul reținut la sursă va fi de 7%, dar la regularizare va fi tot 10%


Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil din 2017 raportat la numărul de luni ale anului, ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu un salariu minim, adică 1900 lei/lună, aveți obligația depunerii D600 pentru stabilirea CAS și CASS.

Veți fi obligați la plata CAS și CASS la o bază de calcul lunară minimă echivalentă cu salariul minim.

Cotele de impunere vor fi 25% pentru CAS și 10% pentru CASS. Așadar veți datora lunar 475 lei CAS și 190 lei CASS asta însemnând 665 lei/lună contribuții sociale, deci 7980 lei/an.

Dacă doriți puteți opta să plătiți CAS și la o sumă mai mare de 1900 lei/lună.

Dacă venitul realizat în 2017, raportat la numărul de luni de activitate, este mai mic de 1900 lei lunar, nu datorați nici CAS și nici CASS, dar totuși, dacă doriți, veți putea opta pentru plata acestor contribuții sociale.

Tot 2017 trebuia să fie primul an în care se va efectua regularizarea CAS. Nu a fost efectuată, iar în județele sau zonele din țară în care s-a făcut nu e corectă.

La fel regularizarea impozitului pentru 2016 nu este finalizată pentru că nu se poate face fără regularizarea CAS și CASS.

La CASS urmează regularizări pentru 2013-2016. La CAS vor fi regularizări pentru 2016 și 2017 în 2018. La fel pentru impozitul pe venit – regularizări pe 2016 și 2017. Dacă nu v-ați pus bani de-o parte ar fi timpul să o faceți. Foarte multă lume are tendința de a uita de regularizări și deși își achită la timp impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate, uită că există și regularizări în anul următor.


Legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în 2018 după cum bine știți deja la 1900 lei.

Așa că pregătiți-vă pentru întocmirea actelor adiționale și transmiterea lor în REVISAL. La REVISAL avem o hotărâre nouă – 905/2017 care abrogă celebra deja HG 500/2011.

Și avem reguli noi de trimitere în REVISAL

– orice încheiere sau încetare de contract de muncă, se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară începerii sau cel târziu la data încetării activității, după caz.

– orice modificare a CIM, exceptând cele care privesc modificarea datelor angajatorului, angajatului sau a salariului de bază se trimit în registru cel târziu în ziua anterioară datei de la care apar modificările.

– modificarea datelor angajatorului sau angajatului se trimit în 3 zile de la data la care acestea se modifică.

– modificările de salariu se trimit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care acesta se modifică

– în cazul funcționarilor publici, transferurile se trimit în registru în termen de 5 zile lucrătoare

– orice detașare în țară sau străinătate se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a detașării sau a celei de încetare a acesteia.

– orice suspendare a CIM, cu excepția suspendării pentru absențe nemotivate, se va trimite în registru cel târziu în ziua anterioară datei de începere a suspendării sau a celei de încetare a acesteia, iar în cazul suspendării pentru absențe nemotivate când trimiterea datelor se va face în 3 zile lucrătoare de la data suspendării.


Nu uitați că, din 2017, zilele de 24 ianuarie și 1 iunie sunt zile libere legale, codul muncii fiind modificat în acest sens.

Din acest an zilele libere legale sunt:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie; 
– prima și a doua zi de Rusalii;
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Vă reamintesc că în aceste zile nu se lucrează. Pot lucra doar cei din unități sanitare sau de alimentație publică. Restul nu decât dacă au fie o activitate care  nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Vă reamintesc totodată că pentru cazul în care specificul unității este de așa natură încât e necesar să se lucreze în aceste zile, zilele respective se plătesc salariaților ce au lucrat în acele zile, iar salariații beneficiază în compensație de zile libere plătite și numai dacă din motive bine justificate nu se pot acorda zilele libere li se acordă o compensație de 100% pe lângă plata zilelor respective


Aberația conform căreia cei care realizează venituri din salarii mai mici decât un salariu minim și nu se regăsesc la excepțiile din codul fiscal, vor plăti contribuții sociale calculate la o bază de calcul egală cu salariul minim, se va menține și în 2018.

Prin prisma faptului că acum nu mai există contribuțiile angajatorului, pentru a nu avea rest de plată negativ este necesar ca un astfel de salariat să aibă un venit brut lunar de minim 665 lei – cât ar fi contribuțiile sociale ce i se rețin. Pentru a avea rest de plată pozitiv (de minim 1 leu) salariul brut este necesar să fie minim 667 lei.


D205 are termen de depunere 28 februarie 2018 pentru anul 2017. Din 2017 nu mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri.


Anul trecut vă scriam să vă pregătiți pentru noile  tipuri de casă de marcat. Nu a mai fost cazul. Se pare că în 2018 va fi obligatoriu. Au reușit și au publicat și normele de aplicare a OUG 28/1999 într-o formă actualizată.


Am scris la finele lui 2016 despre cei care au comerț cu amănuntul și sunt persoane juridice că dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10,000 EUR sunt obligați să folosească POS-uri.

Și scriam acolo că e imposibil să dai bani înapoi de la magazin și să emiți bon fiscal pentru asta. Se pare că la finele lui 2016 și-au dat seama și autoritățile că legea, din acest punct de vedere, e imposibil de pus în practică.

Să ne înțelegem – obligația de a avea POS se menține. Restituirea banilor la cererea clienților nu se poate pune în practică.

Abia acum au reușit și au generat un  proiect de norme de aplicare a acestei ordonanțe.


Impozitul specific. Reglementat printr-o lege plină de ambiguități și de contradicții, despre care am scris aici, se aplică din 2017.

Dacă aveți unul din codurile CAEN CAEN 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor” și sunteți plătitori de impozit pe profit, e foarte posibil să datorați în 2017 impozit specific.

Veți aplica acest impozit și în 2018 numai dacă la 31/12/2017 sunteți plătitor de impozit pe profit sau de impozit specific și nu îndepliniți condițiile de trecere la micro în 2018.


Resurse utile pentru dumneavoastră:
– cod fiscal – la zi și o arhivă a acestuia
– portal legislativ
Sursa: www.sagasoftware.ro

Share this content: