Cine depune formularul 230 și până când?

Cine depune formularul 230 și până când?

Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor” se adreseaza persoanelor care intentioneaza sa redirectioneze 2% din impozitul pe venitul realizat in anul 2017. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor in anul 2017, in urmatoarele situatii:

  • au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 si solicita restituirea acestora;
  • opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult, precum si contribuabilii care solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Contribuabilii care isi exercita optiunea de virare a sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau a unitatilor de cult, pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Formularul poate fi obtinut gratuit, accesand site-ul ANAF: www.anaf.ro :

  • secțiunea: ”ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI – PERSOANE FIZICE ”
  • subsecțiunea: ”Despre impozite si taxe”
  • rubrica: ”Formulare fiscale si ghid de completare”

Atentie! Depunerea formularului nu este obligatorie, insa cei care doresc, il pot depune pana la data de 25 mai 2018.

Share this content: