Tratamentul contabil și fiscal al tichetelor cadou și cadourilor pentru salariații entităților economice

În apropierea sărbătorilor sau a altor evenimente speciale, fiecare familie își pregătește un buget care să cuprindă și cadouri pentru cei dragi, orice sumă de bani în plus fiind binevenită. Una dintre opțiunile companiilor care doresc să le ofere salariaților sărbători mai frumoase o reprezintă tichetele cadou.
Suntem convinși că societățile care recurg la această opțiune se gândesc la avantajele ambelor părți: angajatorii pot scădea sumele respective la calculul impozitului pe profit și își țin angajații aproape, iar salariaților le cresc bugetul familiei și evident și puterea de cumpărare. De asemenea, ei nu plătesc impozit pe venit pentru tichetele cadou în valoare de maximum 150 lei, iar acestea sunt scutite de contribuțiile sociale obligatorii și pot fi acordate atât salariaților, cât și copiilor lor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, și normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unitățile emitente și se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și pentru cheltuieli sociale.

Tichetele cadou se pot oferi salariaților, atât cu copii, cât și fără, astfel: salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, copiilor minori ai angajaților și angajaților cu ocazia zilei de 1 iunie, Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

Valoarea maximă neimpozabilă și nesupusă contribuțiilor obligatorii este de 150 lei/eveniment/persoană. Se pot acorda tichete și în sumă mai mare de 150 lei, caz în care asupra diferenței dintre valoarea lor și acest plafon se aplică impozitul pe venit de 16% și contribuțiile sociale obligatorii.

Așadar, salariații și copiii lor minori pot primi aceste beneficii de Paște, Crăciun sau cu ocazia sărbătorilor similare ale altor culte religioase. Mai mult, dacă ambii părinți au același angajator, fiecare dintre ei va putea primi tichete cadou sau cadouri atât pentru el, cât și pentru copiii săi minori.

Acordarea de tichete cadou în limita a 150 lei/eveniment/persoană

Potrivit art. 76 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal, din punctul de vedere al salariatului, tichetele cadou acordate potrivit legii intră în categoria veniturilor din salarii și asimilate acestora, mai precis ca avantaje în bani sau în natură, cu excepția destinațiilor și limitelor prevăzute la alin. (4) lit. a) din acest act normativ. De asemenea, la alin. (4) se stipulează că veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite salariaților și în beneficiul copiilor minori ai acestora nu sunt supuse impozitului pe venit.

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților și cele acordate în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu prilejul zilei de 8 martie sunt neimpozabile dacă valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei. Aceste venituri realizate de persoane fizice nu sunt impozabile nici dacă se primesc în baza unor legi speciale și finanțate de la buget. Normele de aplicare a Codului fiscal specifică faptul că limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate cu fiecare ocazie dintre cele menționate anterior, pentru fiecare angajat și pentru fiecare copil minor al acestuia, chiar și în cazul în care părinții lucrează la același angajator. Partea care depășește limita de 150 lei reprezintă venit impozabil din salarii.

Din punctul de vedere al angajatorului, dacă acesta este plătitor de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (3) din Codul fiscal, cheltuielile cu tichetele cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora au deductibilitate limitată, respectiv acestea trebuie să se încadreze în limita unei cote de 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea de tichete cadou salariaților se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 193/2006.În normele de aplicare a acestei legi se stabilește că salariații care desfășoară o activitate într-o relație de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Codul muncii sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale și în limita prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Tichete cadou”.

De asemenea, angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, vor stabili prin regulamentul intern prevederi referitoare la acordarea tichetelor cadou, cum ar fi determinarea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuielile sociale și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări servicii cu unitățile emitente de tichete cadou.

În continuare vom prezenta monografia contabilă a acordării de tichete cadou și de cadouri în natură cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor specificate în Codul fiscal, în cazul în care acestea se încadrează în limita a 150 lei/eveniment/persoană.

Citește mai departe: CECCAR Business Magazine 

Share this content: