Operatiunile de incasari si plati in numerar. Legii nr. 70/2015

1.Incasarile de la persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica, pot sa aiba loc in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

2.Incasarile efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;

3.Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

4.Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentând cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

In ce priveste chitanta, aceasta este prevazuta de O 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Chitanta este documentul justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate a incasarilor si platilor efectuate in numerar si a depunerilor de sume in casieria entitatii.

In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, documentul in baza caruia se inregistreaza in contabilitate veniturile aferente incasarilor zilnice este Raportul Z, generat de casa de marcat , respectiv Registrul special intocmit in conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

Share this content: