Legea 81/2018: reglementarea activității de telemuncă

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;

b) telesalariat – orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la lit. a).

Share this content: