Prevederi privind limba de intocmire a facturilor

Potrivit Codului Fiscal, sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic, daca acestea indeplinesc conditiile stabilite prin lege. Orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala are acelasi regim juridic ca o factura.

Pe langa emiterea facturilor pe suport de hartie, persoanele impozabile au posibilitatea sa emita facturile si in format electronic, cu conditia sa indeplineasca urmatoarele 3 conditii:

  • sa se asigure autenticitatea originii;
  • sa se asigure integritatea continutului;
  • sa se asigure lizibilitatea facturii.

Facturile pot fi intocmite in orice limba oficiala a statelor membre UE, insa in scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea in limba romana, in anumite situatii sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestarii se considera a fi in Romania, conform prevederilor art. 275 și 278 , precum si a facturilor primite de persoane impozabile stabilite in Romania.

In scopuri de control, in cazul stocarii prin mijloace electronice a facturilor emise sau primite in alt stat, garantand accesul on-line la date, persoana impozabila stabilita in Romania are obligatia de a permite organelor fiscale competente din Romania accesarea, descarcarea si utilizarea respectivelor facturi.

De asemenea, persoana impozabila nestabilita in Romania care stocheaza prin mijloace electronice facturi emise sau primite pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii impozabile in Romania are obligatia de a permite organelor fiscale din Romania accesarea, descarcarea si utilizarea respectivelor facturi, indiferent de statul in care se afla locul de stocare pentru care a optat.

Sursa: Contzilla.ro

Share this content: