Proiect: Interzicerea administratorilor care au adus o firma in faliment sa infiinteze o noua firma

Interzicerea administratorilor care au adus o firma in faliment sa infiinteze o noua firma – proiect.

Pe site-ul Senatului Romaniei, a fost publicata o propunere legislativa de completare a Legii societatilor nr. 31/1990 cu privire la faptul ca un administrator sau actionar care va conduce o firma in insolventa sau faliment nu va putea sa isi mai infiinteze o alta societate pana cand se vor finaliza procedurile prevazute de legislatia in vigoare.

“Articol unic. – Dupa articolul 283 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 12 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 283^1, cu urmatorul cuprins:

Art. 283^1. – (1) Administratorul si actionarilor care au adus o societate in insolventa sau in faliment li se interzice sa deschida o alta societate pana la finalizarea procedurilor prevazute in legislatia in vigoare.

(2) Ministerul Finantelor Publice va publica pe site lista cu societatile pe judete, care sunt in faliment sau insolventa.

Share this content: