10 termeni pe care trebuie sa-i cunosti cu privire la operatiunile in numerar

Pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar a fost creata Legea nr. 70/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Iata mai jos 10 termeni pe care trebuie sa ii cunosti atunci cand efectuezi operatiuni in numerar:

  1. incasare fragmentata – fractionarea sumei de incasat in mai multe transe, pentru a evita plafonul de incasare in numerar stabilit prin lege;
  2. plata fragmentata – fractionarea sumei de plata in mai multe transe, pentru a evita plafonul de plata in numerar stabilit prin lege;
  3. magazin de tipul cash and carry – magazin care realizeaza comert de tipul cash and carry, astfel cum este definit la art. 4 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareș
  4. institutie acceptanta – institutie de credit sau o institutie financiara nebancara care ofera comerciantilor acceptanti servicii de acceptare la plata a cardurilor si/sau a instrumentelor de plata de tip moneda electronica, in baza unui contract incheiat in prealabil intre aceasta si comerciantul acceptant, precum si servicii de eliberare de numerar la ghiseele sale si in reteaua proprie de terminale ale detinatorilor. In cazul instrumentelor de plata electronica de tipul cardului, institutia acceptanta poate fi si emitentul instrumentului de plata;
  5. institutie emitenta – institutie de credit sau o institutie financiara nebancara care emite si pune la dispozitie detinatorului un instrument de plata electronica, pe baza unui contract incheiat cu acesta;
  6. card comercial – cardul de plata emis unor operatori economici, unor entitati din sectorul public sau unor persoane fizice care desfasoara o activitate independenta de natura economica, a carui utilizare este limitata la cheltuielile legate de activitatea desfasurata;
  7. comision interbancar – comisionul platit in mod direct sau indirect, pentru fiecare operatiune, intre prestatorul de servicii de plata al platitorului si cel al beneficiarului care participa la operatiunea de plata cu cardul sau pe baza de card;
  8. comision de servicii percepute comerciantilor – comisionul platit acceptantului de catre beneficiarul platii, pentru fiecare operatiune, cuprinzand comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plata si procesare si marja acceptantului;
  9. beneficiar al platii – destinatarul preconizat al fondurilor care au facut obiectul unei operatiuni de plata;
  10. sistem tripartit de plata cu cardul – sistemul de plata prin carduri in care functiile de emitere si acceptare sunt integrate intr-o singura institutie financiara, care este si proprietarul sistemului. Atunci cand un sistem tripartit de plata cu cardul autorizeaza alti prestatori de servicii de plata sa emita si/sau sa accepte carduri de plata, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plata cu cardul si se va supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Sursa: Contzilla.ro

Share this content: