In ce constă regimul special de TVA pentru bunurile second hand?

In ce constă regimul special de TVA pentru bunurile second hand?

Persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decat operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care are obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul UE, de la unul dintre urmatorii furnizori:

  • o persoana neimpozabila;
  • o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa, conform art. 292 alin. (2) lit. g);
  • intreprindere mica, in masura in care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;
  • o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei in regim special.

Pe de alta parte, persoana impozabila revanzatoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea urmatoarelor bunuri:

  • opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati pe care le-a importat;
  • opere de arta achizitionate de persoana impozabila revanzatoare de la autorii acestora sau de la succesorii in drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei.

Orice livrare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati, efectuata in regim special, este scutita de taxa, in conditiile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a), b), h) – n) și p), adica pentru:

a) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara UE de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;

b) livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara UE de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insusi si care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor si a avioanelor de agrement sau a oricarui altui mijloc de transport de uz privat.

h) in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta,

i) in cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata;

j) livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular in Romania ori intr-un alt stat membru, in conditii de reciprocitate;

k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii catre Comunitatea Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau catre organismele carora li se aplica Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, in limitele si in conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere in aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, in masura in care nu conduc la denaturarea concurentei;

l) livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea organismelor internationale, altele decat cele mentionate la lit. k), recunoscute ca atare de autoritatile publice din Romania, precum si a membrilor acestora, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu;

m) livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii efectuate in Romania, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de catre fortele in cauza ori de catre personalul civil care le insoteste, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna de aparare;

n) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii catre un alt stat membru decat Romania, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decat statul membru de destinatie, pentru utilizarea de catre fortele in cauza ori de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna de aparare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in insula Cipru ca urmare a Tratatului de infiintare a Republicii Cipru, din 16 august 1960, care sunt destinate utilizarii de catre aceste forte sau personalului civil care le insoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;

p) livrarile de bunuri catre organismele recunoscute care transporta sau expediaza aceste bunuri in afara UE, ca parte a activitatilor umanitare, caritabile sau educative desfasurate in afara UE; scutirea se acorda prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Sursa: Contzilla.ro

Share this content: