Cine raspunde de efectuarea inventarierii ?

Cine raspunde de efectuarea inventarierii? Cine poate participa si cine nu? Ce faci daca nu ai angajati?

O data cu apropierea finalului de an, foarte multe firme incep pregatirea lucrarilor de inventariere.

Sunt firme mari care au personal suficient pentru a intocmit comisii individuale si centrale si a numi responsabili pentru fiecare din ele, insa sunt si firme mici cu un angajat, sau fara.

O 2861/2009 aduce cateva clarificari importante privind participarea la inventar, pe care le enumeram pe scurt pe jos :

  • Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii contabilitatii ( Nr. 82/1991), revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.
  • La entitaţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.
  • Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrală, numită prin decizie scrisă. Comisia centrală de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere.
  • Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.
  • Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.
  • Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective şi nici auditorii interni sau statutari.
Sursa: Contzilla.ro

Share this content: