Tratamentul fiscal al indemnizaţiei de delegare/detaşare (diurna)

Diurna primită de:
– salariaţi,
– administratorii (actului constitutiv), contractului de administrare/mandat,
– directorii (contractului de mandat),
– membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere,
– manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege,
reprezintă venituri NEIMPOZABILE, în limita plafonului neimpozabil stabilit astfel:

a) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie (HG 1860/2006) (17 ron/zi*2.5=42.5 ron /zi);
b) străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă (HG 518/1995) (in medie 35 eur/zi*2.5=87.5 eur/zi);

Partea care depăşeşte plafonul neimpozabil reprezintă venituri asimilate salariilor pentru care se datorează impozit pe veniturile din salarii şi se cuprind în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS, Contribuţia asiguratorie pentru muncă).

Din punctul de vedere al impozitului pe profit:
Cheltuielile cu indemnizaţia de delegare / detaşare (diurna) se supun regulii de deductibilitate prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Codul fiscal potrivit căreia, cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor reglementate la alin. (3) şi (4) ale art. 25.

Share this content: