Credit de studii INVESTEȘTE ÎN TINE

Credit de studii INVESTESTE IN TINE, finantat de Guvernul Romaniei 2018. Zero costuri. Zero dobanda.

Tip finantare: finantarea se va acorda sub forma unui credit de studii, cu trageri multiple, in functie de facturile prezentate la decontare sau plata directa a furnizorului pe baza facturii proforma. Creditul acordat in cadrul Programului nu va fi utilizat pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului si nu va putea fi refinantat in cadrul Programului.

Valoare credit: max. 40.000 lei, pentru tineri cu varsta intre 16 si 26 ani neimpliniti / max. 35.000 lei, pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 26 ani impliniti si 55 de ani.
Valorile pot fi suplimentate cu 20.000 lei in cazul in care beneficiarul se angajeaza sau este angajat pe perioada derularii creditului.

Aport propriu: nu se solicita

Destinatia creditului: finantarea nevoilor beneficiarilor si familiilor acestora privind educatia, sanatatea, cultura, sportul si de habitat.

Cheltuieli eligibile:
– plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate, suporturilor/materialelor de curs, in format tiparit sau digital, indiferent de domeniul de acoperire al acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a facut finantarea
– plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare, cheltuieli cu plata taxelor si a costurilor aferente participarii copilului la activitati din crese, gradinite, atat de stat cat si private acreditate, inclusiv scolile si liceele particulare
– plata cursurilor de specializare/ calificare
– plata cursurilor de pregatire profesionala
– taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA
– plata chiriei si a utilitatilor
– plata locurilor de cazare in camine studentesti
– o parte din constructia sau achizitia de locuinte
– modernizarea sau renovarea unei locuinte
– costul medicamentelor, analizelor, servicilor dentare si al interventiilor chirurgicale
– cheltuieli de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri
– abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee
– costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate
– articole sportive
– taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri
– achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate,indiferent de domeniul de acoperire al acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obtinut finantarea
Aria de teritorialitate a cheltuielilor o reprezinta teritoriul Romaniei, cu exceptia taxei de participare la manifestari stiintifice si concursuri si a cheltuielilor de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri.

Perioada de creditare: max. 10 ani, inclusiv perioada de gratie.

Perioada de gratie: stabilita de comun acord intre beneficiar si finantator, care nu poate fi mai mica decat perioada studiilor, dar nu mai mult de 5 ani, incepand de la data acordarii creditului.

Perioada de tragere: stabilita de comun acord intre beneficiar si finantator, fara a putea depasi 5 ani de la data acordarii creditului. In cazul suplimentarii creditului, perioada de tragere se poate extinde, de comun acord intre beneficiar si finantaror, cu incadrarea in scadenta finala prevazuta in contractul de credit.

Share this content: