Informaţii punctuale din registrul comerțului

Informaţii despre o firma cuprinzând următoarele date: număr de ordine în registrul comerţului, identificator unic la nivel european, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, activitate secundară, activităţi autorizate, directori/reprezentanţi pentru sucursale/ subunităţi/ sedii secundare, cenzori, informaţii (5 indicatori) din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

Tarif: 20 lei/firmă

Modalităţi de acces la informaţii

-online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează doar prin card bancar)
-online, prin portalul ONRC, (necesită utilizarea unei semnături electronice; plata se efectuează prin card bancar sau ordin de plată)
-e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
-fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plată sau la ghişeu)
-prin poştă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)
-la ghişeu – ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Share this content: