Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 1-7 ianuarie 2018

Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 1-7 ianuarie 2018

1. Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018 (M.Of. nr.4 din 3 ianuarie 2018);

2. Legea nr.3/2018 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (M.Of. nr.5 din 3 ianuarie 2018);

3. Hotărârea Guvernului nr.949/2017 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.Of. nr.11 din 5 ianuarie 2018);

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr.10 din 5 ianuarie 2018);

5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.4142/2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare (M.Of. nr.8 din 4 ianuarie 2018).

 

Share this content: