Unde este stipulat ca administratorul raspunde pentru „tot” ?

Legea contabilității nr. 82/1991

Art 10 1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1
alin. (1) – (4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective.

Si raspunderea contabilului ?
.
Art.6 al (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Share this content: