Stimulentul de inserție pentru angajații părinți

Potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, stimulentului de insertie este o suma de bani lunara de care beneficiaza parintii aflati in concediul pentru cresterea copilului, dar care se intorc mai devreme la munca.

Practic, parintii (oricare din cei doi parinti) care se afla in concediu pentru cresterea copilului de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap si care se intoarc la munca mai devreme cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani (copil cu handicap), vor beneficia de o indemnizatie de insertie, o suma de bani lunara din partea statului.

Cuantumul stimulentului de insertie in anul 2018 este de 650 lei.

Pe de alta parte, beneficiaza de acest drept si persoana care a adoptat un copil, careia i s-a incredintat un copil in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

Documentatie necesara:

Angajatul/angajata in cauza trebuie sa depuna la primaria pe raza caruia isi are domiciliul un dosar cu cateva documente:

  • copie act de identitate solicitant;
  • certificatului de nastere al copilului;
  • certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul pentru care solicita (doar pentru copilul adoptat sau in plasament);
  • actele care sa ateste ca in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, solicitantul a realizat timp de cel putin 12 luni venituri impozabile;
  • dovada eliberata de angajator/organele competente privind veniturile realizate;
  • dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
  • alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Baza legala: OUG nr. 111/2010


Sursa: Contzilla.ro

Share this content: