Principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili

Iata care sunt principalele 10 legi care ar trebui cunoscute de catre contabili:

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

3.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;

4.Ordinul nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile

5.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune ;

6. Hotararea nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal privind Codul fiscal;

8.Normele metodologice la Codul fiscal aprobate prin H.G. 1/2016;

9. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Codul de procedura fiscala cu normele metodologice de aplicare

Share this content: