Ce este certificatul de situație de urgenţă (CSU)?

Decretul Președintelui României privind starea de urgență, semnat pe 16 martie 2020, prevede în art. 12, că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

Cu ce te ajuta acest certificat?

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 29/2020, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Dacă afacerea ta a fost profund afectată de pandemia coronavirus, ai nevoie de acest certificat pentru a obține un certificat de forță majoră, ca să poți suspenda executarea contractelor, să nu mai plătești furnizorii, chiria și să câștigi timp.

Astfel, pe baza certificatului de situaţie de urgenţă, prescurtat CSU, se doreşte a se acorda sprijin guvernamental operatorilor economici care înregistrează o scădere a încasărilor cu un procent de minimum 40%, pe fondul crizei de coronavirus. Hotărârea de Guvern vine să reglementeze condiţiile şi procedura prin care va putea fi eliberat.

Ce condiţii trebuie să îndeplinești pentru a lua certificatul?

În primul rând, conform art. 4 din Hotărâre, e bine de ştiut că sunt vizate doar anumite firme, care au activitate principală în următoarele sectoare:

 • transportul;
 • turismul;
 • horeca (hotel / restaurant / cafenea);
 • organizări de evenimente;
 • publicitate;
 • învățământ privat și activități adiacente;
 • industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;
 • servicii destinate populației.

Încă nu au fost publicate exact codurile CAEN aferent acestor domenii, ceea ce ne duce cu gândul că vor fi încadrate toate care au această activitate în fapt, fără a fi condiționate de un cod CAEN anume.

Mai apoi, va trebui să depui o cerere online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, prin care trebuie să completezi:

 • datele de identificare ale societății;
 • datele de contact;
 • motivul solicitării certificatului pentru situații de urgență;
 • justificarea nevoii acestuia;
 • date referitoare la situaţiile financiare.

Platforma nu este, încă, pregătită în acest scop, asteptam activarea ei.

Actele necesare pentru obtinerea certificatului,conform art. 2 alin. (3) din Hotărâre sunt:

 1. Certificatul Unic de Înregistrare al societății;
 2. CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal;
 3. balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu minimum 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare;
 4. o declarație pe propria răspundere, prin care îți asumi pe deplin cele declarate și depuse,  existentă pe site;
 5. certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Toate documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea.

Totuşi, în art. 2 alin. (4) se prevede şi o excepţie: dacă din documente nu reiese o scădere a cifrei de afaceri cu minimum 40%, însă te afli în dificultate din cauza situaţiei de urgenţă, vei furniza suplimentar alte documente justificative.

Nu se precizează în mod exact care sunt aceste alte documente justificative, astfel încât poți încărca orice document consideri că ar fi util ca să demonstreze acest lucru.

Cine verifică cererile şi acordă certificatele de situaţie de urgenţă?

Pentru verificarea fiecărei cereri, la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se vor constitui Comisii de Analiză. Ele au rolul de a face aceste analize formale, care vor stabili dacă au fost trimise toate documentele şi dacă acestea relevă că sunt îndeplinite toate condiţiile. Certificatele de situaţie de urgenţă, în cazurile admise de comisii, trebuie să fie trimise prin email, în maximum 5 zile lucrătoare.

În cazul de excepţie de care vorbeam anterior, analizarea cererii se face diferit. Astfel că, se vor verifica documentele furnizate a doua oară şi se va stabili dacă există într-adevăr situaţia de urgenţă. În acest caz, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare, solicitantul va primi răspuns privind acordarea certificatului dorit.

Cum va putea fi folosit şi ce beneficii aduce

Conform art. 5 din Hotărârea de Guvern, ştim că operatorii economici au la dispoziție certificatul de situaţie de urgenţă în două cazuri:

 1. în relații financiare sau fiscale – poate fi folosit în cadrul instituţiile financiar-bancare şi de leasing sau în oricare alte instituţii publice, precum și pentru a dobândi facilităţi fiscale oferite de instituţiile publice centrale sau locale;
 2. în relații contractuale – poate fi folosit cu operatorii sau cu terții, când atestă că activitatea i-a fost afectată în contextul pandemiei cu Covid-19, sau în renegocierea anumitor contracte.

IMPORTANT: certificatul va fi acordat doar pe durata instituirii stării de urgenţă! Valabilitatea lui însă cuprinde toată durata anului acordării.

 

Share this content: