Cheltuieli deductibile PFA

-Cheltuieli de protocol – maxim 2% din baza de calcul;

-Cheltuieli sociale (ajutoare pentru nastere, boli, de inmormantare etc., tichete cadou, tichete de cresa, – in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de 5% la valoarea anuala a cheltuielilor cu salariile personalului;

-Cheltuieli de sponsorizare, mecenat, acordarea de burse private – maxim 5% din baza de calcul;

-Cheltuielile cu tichetele de masa si voucherele de vacanta;

-Cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;

-Cheltuieli pentru contributiile sociale obligatorii datorate in calitate de angajator;

-Cheltuieli pentru contributiile profesionale obligatorii care sunt datorate organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii – maxim 5% din venitul brut realizat;

-Cheltuieli de functionare, intretinere si reparatii pentru autoturismele folosite de contribuabil sau asociati – in limita a unui singur autoturism/persoana;

-Cheltuieli aferente contractelor de leasing operational, precum cele pentru amortizare si dobanzile aferente contractului de leasing financiar;

-Cheltuieli pentru activitatea independenta (contribuabil sau asociati);

-Contributiile la fondul de pensii facultative sau contributii la scheme de pensii facultative,- cel mult 400 euro/persoana;

-Cotizatii catre asociatiile profesionale – cel mult 4.000 euro/anual;

-Dobanzile pentru imprumuturile de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care au activitate de creditare cu titlu profesional, folosite pentru desfasurarea activitatii, in baza contractului aferent – in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (pentru imprumuturi in lei), respectiv nivelul ratei dobanzii (pentru imprumuturi in valuta);

-Scazaminte, perisabile sau pierderi aparute in urma manipularii sau depozitarii produselor, inclusiv cheltuieli cu bunuri cu termen depasit de valabilitate;

Share this content: